E-poe üld- ja tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1.Tingimused kehtivad kõigi isikute ja Studio Moderna OÜ reg. kood 10924857, Teaduspargi 8, Tallinn vahel läbi ostukeskkonda www.napsie.ee; teostatud toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad punktis 1.1. väljatoodud ostukeskkondade vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Studio Moderna OÜ on õigustatud ostukeskkondade arengust tulenevalt ning parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse ostukeskkondade: www.napsie.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest ostukeskkondades. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Studio Moderna OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Studio Moderna OÜ interneti ostukeskkonda kontaktinfo:

www.napsie.ee - telefon: 6 511 069, e-post: klienditeenindus@studio-moderna.com

2. Hinnad

2.1. Ostukeskkonda hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige nupule „Edasi”. Teid suunatakse tellija andmete ja tarneviisi valiku leheküljele.

3.2. Tellija andmete ning tarneviisi valiku lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Edasi, makseviisi valima”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.

3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Studio Moderna OÜ arvelduskontole või tasumisel kullerile.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest on võimalik tasuda:

1) sularahas kauba kättesaamisel – tasudes kauba eest DPD kullerile,

2) kaardiga kauba kättesaamisel – tasudes kauba eest DPD kullerile või Itella pakiautomaadi terminalis,

3) pangalingiga - võimalik tasuda internetipankade (Swedbank, SEB) vahendusel tellimuse sooritamisel,

4) krediitkaardiga, krediitmakseid vaheldab Maksekeskus AS. Studio Moderna OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Studio Moderna OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

4) järelmaksuga - Studio Moderna OÜ ostukeskkondades on võimalik taotleda Liisi järelmaksu.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale tellimuse vormistamist toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel näidatud aadressile leppides Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud aja.

5.2. Tooted koos kasutusinfo ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab Teile kullerfirma või kui olete valinud kauba kätte toimetamise muul viisil, siis kauba väljastuskoht tootekaardil ja tellimuse kinnitusel näidatud tarne tähtaja jooksul.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Studio Moderna OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates tellimuse ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa tagastatakse.

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Studio Moderna OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada ostukeskkondades esiletoodud elektronposti aadressidele või telefoninumbritele. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse soovi korral.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, esitades meile ostukeskkonnas väljatoodud elektronposti aadressi vahendusel vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga või helistades punktis 1.4. toodud telefoninumbril.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks käsitsedes toodet üksnes nii, nagu Teil oleks tavapäraselt õigus toote omadustes, olemuses ja toimimises veenduda tootega kaupluses tutvudes.. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu,saates meie e-poele vastavasisulise teate. Kasutamise tunnustega toodete tagastuse puhul on Studio Moderna OÜ'l õigus keelduda asja väärtuse hüvitamisest või leppida kokku asja väärtuse vähendamise hüvitises. Tasaarvestamiseks saadab Studio Moderna OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Studio Moderna OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest Lepingust taganemisel, tagastatakse raha kauba eest teie arvelduskontole, hiljemalt aga 14 päeva jooksul. Kauba tagastamisel kohustub klient tasuma kauba tagastamisega seotud kulu ostutšekil näidatud transpordimaksumuse summas. Tasuta transpordiga tellimuse puhul 5,99 eurot. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni müüja pole saanud lepingu esemeks olevat toodet tagasi oma valdusesse või kuni Te ei ole esitanud tõendit asja tagasi saatmise kohta. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul ehk 14 päeva jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4. sätestatud juhtudel.

6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode või kingitus, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted, kingitused).

6.5. 14-päevane tagastusõigus kehtib kaupadele, mis on ostetud meie e-poodidest või telefoni teel sooritatud müügitehingute korral.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Studio Moderna OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. Studio Moderna OÜ ei vastuta:

1) teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral garantii tingimustes on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Studio Moderna OÜ kulul.

7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Studio Moderna OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Studio Moderna OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Studio Moderna OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Studio Moderna OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Studio Moderna OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Studio Moderna OÜ interneti ostukeskkondade külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Studio Moderna OÜ'l puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Studio Moderna OÜ vahel seoses ostukeskkondade vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Kohustuste piiramine

10.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Studio Moderna OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 14 tööpäeva jooksul.

10.3. Studio Moderna OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 300 EUR'i maksev voodimadrats on järsku müügis 30 EUR'iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

10.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Studio Moderna OÜ interneti ostukeskkondades toote infos esineda ebatäpsusi. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonidel.