E-poe Privaatsuspoliitika

Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk

Studio Moderna OÜ,Teaduspargi 8, Tallinn („Studio Moderna“) hindab teie usaldust, mida te olete näidanud meile, andes meile oma isikuandmed. Ja me lubame, et käsitleme teie isikuandmeid vastavalt antud eeskirjadele, kehtivatele seadustele ja teie soovidele. Me kasutame teie isikuandmeid, et töödelda teie tellimusi, edastada teie tellitud e-uudiseid või võtta teiega ühendust teiste vahendite kaudu, kui olete andnud meile selleks nõusoleku. Samal ajal kasutame teie isikuandmeid, et täiustada meie tooteid ja teie kogemust, kui teete oste meie juurest mis tahes kanali kaudu.

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib isikuandmete töötlemisel, mida kogutakse ja töödeldakse veebipõhiselt, aga ka nende isikuandmete puhul, mida kogutakse teiste kanalite kaudu (telefon, jaemüük, auhinnamängud, kui pole teisiti sätestatud).

Selle privaatsuspoliitika eesmärk on anda teile selge ülevaade, kuidas me töötleme teie antud isikuandmeid, meie pühendumusest kaitsta neid andmeid, teie õigustest ja valikutest, mis teil on, et kontrollida oma isikuandmeid ja kaitsta oma privaatsust.

Mida tähendavad isikuandmed ja teised kasutusel olevad terminid?

„Isikuandmed“ on igasugune informatsioon, mis on seotud teiega ja tuvastab teid personaalselt, kas üksi või koos muu meie käsutuses oleva teabega. Studio Moderna kogub teie kohta erinevaid isikuandmeid, mille meile esitate, kaasa arvatud teie ostude ajalugu. Studio Moderna ei kogu isikuandmete erikategooriaid (kui pole teisiti sätestatud).

„E-uudised“ on elektroonilised uudised, mis sisaldavad informatiivseid uudiseid, pakkumisi, üritusi, kampaaniaid ja muid uudiseid, mida Studio Moderna soovib teiega jagada;

„Lepingulised töötlejad“ on partnerid, kellega Studio Moderna on sõlminud kirjaliku kokkuleppe ja kes ainult töötlevad isikuandmeid Studio Moderna nimel ja ei jaga neid kolmandate isikutega.

„Veebileht“ tähendab kõiki Studio Moderna lehti, mille hulka kuuluvad:

Kuidas ja milliseid isikuandmeid me kogume?

Teie isikuandmeid kogutakse:

 • E-uudiste tellimisel - kui kõik kasutajad tellivad e-uudised, mis sisaldavad informatiivseid uudiseid, pakkumisi, üritusi, kampaaniaid ja muid uudiseid, mida Studio Moderna soovib teiega jagada;
 • Tellimustega (internetis või telefoni teel) - kui tellite tooteid, siis peate meile edastama oma isikuandmed, et saaksime teie tellimust edasi töödelda;
 • Registreerimisel - Studio Morderna pakub teile võimalust registreerida, et te ei peaks iga kord tellimuse tegemisel sisestama tarnega seotud infot. Registreerimine pole vajalik ostu jaoks ning see on teie valik, kas te soovite end registreerida või mitte;
 • Auhinnamängudel - erinevaid isikuandmeid kogutakse auhinnamängudel, millel võivad olla lisatingimused siin kehtestatutele. Palun kontrollige iga auhinnamängu tingimusi enne selles osalemist;
 • Meie jaemüügimeeskond: soovi korral võite oma isikuandmeid jagada ka meie jaemüügimeeskonnaga. Loomulikult ei ole see ostu sooritamiseks vajalik.

Sõltuvalt sellest, milliseid isikuandmeid soovite esitada ja millised on isikuandmete kogumise vormi või viisi eesmärgid, võivad teilt kogutavad andmed olla järgmised:

 • meiliaadress;
 • eesnimi;
 • perekonnanimi;
 • aadress;
 • Postiindeks ja linn;
 • Telefoninumber (laua- ja/või mobiiltelefon);
 • sünniaeg;
 • sugu.

Veebisaidi kasutamisel (registreerimine, tellimine jne) saadab brauser teie informatsiooni meie serveritele, sealhulgas teie IP-aadressi, teie külastuse kuupäeva ja kellaaja ning andmed meie veebisaitidel kulutatud aja kohta, URL-i (teie veebisait, kust te tulite); meie veebisaitidel külastatud lehed; ja teave seadme või brauseri kohta (nt brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem).

Lisaks võime koguda teatud andmeid küpsiste ja sarnaste vahendite kaudu. Vaadake siia ja lugege meie küpsisepoliitikat, et saada rohkem teavet küpsiste ja sarnaste vahendite kasutuse kohta.

Kui te kasutate meie veebisaiti, siis võite lubada meile ka oma asukoha- informatsiooni. Kõik brauserid küsivad teilt nõusolekut sellise info jagamise kohta. Sellisel juhul jagab Studio Moderna teavet ainult teie asukoha kohta.

Kuidas me kasutame teie isikuandmeid?

Teie tellimuse töötlemine

Kui olete tellinud tooteid Studio Modernast, siis me kasutame teie isiklikke andmeid, et saata teile teie tellitud tooteid ja et saaksime teid teavitada tellimuse staatusest meili või telefoni teel või muul viisil. Seda tehakse ostulepingu täitmise eesmärgil. Lisaks edastame teie isikuandmed ka kullerifirmale ja lattu, et teie tellimuse saaks teele panna ja teieni toimetada. Me töötleme isikuandmeid vastavalt teiega sõlmitud ostulepingule.

Lisaks on meil õigus kontrollida teie vanust, kas olete piisavalt vana, et sõlmida kehtiv ostuleping ja kas meil on lubatud teie isikuandmeid töödelda. Me kasutame isikuandmeid vastavalt juriidilisele kohustusele.

Klienditoe pakkumine

Kui te võtate meiega ühendust klienditeeninduse osakonna või teiste osakondade kaudu e-posti, telefoni, vestluse (meie veebisaitidel või sotsiaalmeedia lehekülgedel) teel, siis töötleme teie isikuandmeid, sealhulgas teie tellimuste informatsiooni ja ajalugu, et täide viia teie tellimus ja pakkuda teile parimat võimalikku teenust. Me töötleme selliseid isikuandmeid viisil, mis on vajalik Studio Modernaga sõlmitud lepingu täitmiseks või kui see on seadusega ette nähtud.

Personaliseeritud suhtlus teiega

 • Kui olete tellinud meie e-uudised ja seetõttu väljendanud soovi saada meie e-uudiseid ja nõustunud meie privaatsuspoliitikaga, siis saadame teile personaliseeritud suhtluse meili teel teie nõusoleku alusel:
 • Kui andsite nõusoleku personaliseeritud suhtluseks (kas veebis või telefoni teel või jaemüügipoes), siis on meil õigus teiega ühendust võtta telefoni, SMSi, e-posti teel või paberkandjal kataloogide kaudu.
 • Lisaks võime õigustatud huvi korral saata teile paberkandjal katalooge.
 • Kui ostsite toote ja andsite meile ostuprotsessi ajal oma meiliaadressi, siis võime seda meiliaadressi kasutada, et saata teile meie sarnaste toodete või teenuste e-uudised. Anname teile võimaluse loobuda ja tühistada kõik meie tulevased e-uudised tellimuse kinnitusmeilis ja igas järgmises meiliga edastatavas reklaammaterjalis.
 • Parema ostukogemuse tagamiseks on meil õigus saata teile koos toodetega pakkumised, mis on personaliseeritud vastavalt teie eelistustele. Selline personaliseerimine põhineb teie eelnevatel ostudel ja tegevustel meie veebisaitidel ja põhineb õigustatud huvil.

Lisaks on meil õigus kasutada teie isikuandmeid reklaamide ümbervaatamise ja esitlemise eesmärgil. Meil õigus töödelda teie isikuandmeid vastavalt Studio Moderna õigustatud huvile, välja arvatud, kui te olete vastu sellisele Studio Moderna personaliseeritud kommunikatsioonile. Loomulikult võite seda teha igal ajal. Küpsistega tehtav reklaamide ümbervaatamine ja esitlemine vastab meie küpsisepoliitikale.

Analüüs

Studio Moderna kasutab teie isikuandmeid ka analüüside ja uuringute jaoks (sellised analüüsid ja uuringud viiakse läbi pseudonüümi all esitatult või anonüümselt, vastavalt vajadusele), mis on vajalikud meie õigustatud huvide ja meie klientide ja teie eelistuste mõistmise eesmärgil, et kindlaks teha mustreid ja trende, parandada kasutajakogemust, pakkuda infot, sisu ja pakkumisi vastavalt teie vajadustele, üldiste teadusuuringute ja statistilistel eesmärkidel ning koondaruandluse eesmärkidel, uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks, olemasolevate toodete ja teenuste toimivuse jälgimiseks ning meie tehnoloogia täiustamiseks, teile personaliseeritud turundussõnumite saatmiseks ja veebireklaamide esitamiseks.

Kas te jagate mu isikuandmeid?

Lepingulised töötlejad

Me hindame teie usaldust, mida olete meile näidanud oma isikuandmeid jagades ja me ei avalikusta neid kellelegi oma tarbeks ja eesmärgil. Samas on meil õigus teie isikuandmeid jagada meie lepinguliste töötlejatega näiteks teie toodete kohaletoimetamiseks (meie ladu, tarneteenus), tellimuse eest maksmiseks (nt pangad), individuaalseks suhtlemiseks (trükikojad, tarneteenus) ja teistega, kellega oleme sõlminud kirjaliku lepingu teie isikuandmete töötlemise kohta ainult eespool kirjeldatud eesmärkidel.

Sotsiaalmeedia

Studio Moderna veebisaidid võivad teile pakkuda sotsiaalseid plugineid erinevatest sotsiaalsetest võrkudest. Kui te otsustate suhelda (tehes kontot sotsiaalmeedias), võib teie tegevus meie veebisaidil või meie rakenduste kaudu olla nähtav ka sellele sotsiaalvõrgustikule, vastavalt privaatsuspoliitikale, millega olete nõustunud selle võrgustikuga registreerides. Kui te ei soovi seda teavet jagada, logige palun välja sellistest sotsiaalmeediakanalitest.

Ametiasutused

Juhul, kui õigus- ja korrakaitseorganid esitavad taotluse ja kui see on vajalik teatud õigustoimingute, uurimiste jne jaoks, võib Studio Moderna jagada teie isikuandmeid selliste ametiasutustega.

Teie nõusolek

Lisaks eeltoodule on Studio Modernal õigus jagada teie isikuandmeid ainult teie eelneval nõusolekul, mis määratlevad kellele (mis ettevõte) ja mis eesmärgil me võime teie isikuandmeid jagada. Tegemist pole tüüpilise praktikaga, kuid seda võib juhtuda tulevikus.

Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

Studio Moderna töötab tõhusalt sobivate tehniliste ja korralduslike turvameetmete rakendamisel, mis põhineb läbi viidud riskianalüüsil, et kaitsta andmeid omavolilise või ebaseadusliku töötlemise eest ja muude juhuslike kadumiste, hävimiste ja kahjustuste eest.

Lisaks ei jaga me teie isikuandmeid kolmandate riikidega (EL-välised riigid), välja arvatud juhul, kui kasutusele on võetud sobivad kaitsemeetmed vastavalt kehtivale seadusele.

Kas mul on ka õigused?

Loomulikult. Te võite paluda oma õiguste kasutamist igal ajal mingite kuludeta.

Nõusoleku tühistamine

Kui soovite piirata Studio Modernalt teadete saamist teatud suhtluskanalitelt või isegi kõigilt, siis saate seda teha igal ajal, saates meile meili või helistades.

Peale selle on teil õigus tühistada meie meili teel saadetavad teated, klõpsates tühistamise lingile, mis on iga Studio Moderna reklaamimeili päises või jaluses.

Te võite meile kirjutada ka sellele meilile: klienditeenindus@studio-moderna.com

Te võite tühistamiseks helistada ka järgmisel tasuta numbril: +372 6 580 066

Sel viisil tühistate meil meilide saamise ja/või kommunikatsiooni teiste kanalite kaudu: SMS, trükised, kataloogid.

Me anname endast kõik oleneva, et teie nõusolek tühistada nii kiiresti kui võimalik. Äriprotsessi eripärade ja tehniliste piirangute tõttu on võimalik, et 15 päeva jooksul pärast tühistamise kuupäeva saate jätkuvalt meili turunduspakkumiste ja muu Studio Moderna sisu kohta. (juhul, kui meil oli juba saadetud või saatmise etapis). Vabandame ette ja palume teilt mõistvat suhtumist.

Isikuandmetega tutvumine, kustutamine ja parandamine

Kui te olete teinud konto, siis saate registreerimisel kontrollida teatud isikuandmeid enda kohta. Kuid kõikide isikuandmetega tutvumiseks võtke meiega ühendust, saates meili aadressile klienditeenindus@studio-moderna.com ja me saadame teile koopia kõikidest isikuandmetest, mida me teie kohta töötleme. Sellised isikuandmed edastatakse masinloetaval kujul, mida saab teie soovil kolmandatele isikutele edastada.

Lisaks võite igal ajal paluda oma isikuandmete parandamist või oma isikuandmete kustutamist, saates meili aadressile klienditeenindus@studio-moderna.com

Kui kaua te säilitate minu isikuandmeid?

Me hoiame teie isikuandmeid vastavalt seaduses sätestatule või kuni meil on teie nõusolek. Samas võite igal ajal paluda ligipääsu oma isikuandmetele või kustutada oma isikuandmed (välja arvatud juhul, kui meil on kohustus selliseid isikuandmeid edasi töödelda.

Kas ma saan rohkem informatsiooni?

Te võite igal ajal esitada isikuandmetega seotud küsimusi ja päringuid, kuidas kasutada oma isikuandmetega seotud õigusi meie andmekaitseametnikule, kellega saate ühendust võtta meili teel.

Kui te eelistate võtta ühendust tavakirja teel, siis saatke oma päring järgmisele aadressile:

 • Studio Moderna OÜ
  Teaduspargi 8
  Tallinn

Käesoleva poliitika muudatused

Studio Moderna soovib järgida rahvusvaheliselt tunnustatud isikuandmete põhimõtteid ja seadusandlust. Sellel eesmärgil ja tuginedes ka teie tagasisidele uuendame oma privaatsuspoliitikat, et tagada, et see ei sisaldaks vigu ja sisaldaks vastavat informatsiooni teie õiguste ja töötlemistegevuste kohta ja et see vastaks kehtivatele õigusaktidele ja parimale tavale.

Me võime seda aeg-ajalt muuta, et järgida uusi õiguslikke ja turunduslikke arenguid ja võimalusi. Kui me viime sisse olulisi muudatusi, teavitame teid sellest meie veebisaitide teates või saates uuendatud eeskirjad teie meilile. Igal juhul ilmub uuendatud poliitika alati sellel veebisaidil.

29.05.2018