Toote tagastamine 10-aastase pretentsiooni esitamise tähtaja jooksul

Kui oled ostetud kaupa tavapäraselt kasutanud ja õigesti hooldanud, kuid sellel ilmneb puudus, on Sul õigus esitada pretensioon kahe aasta jooksul alates ostu tegemisest, kui võib eeldada, et tegemist on tootmisveaga.Tootmisvea olemasolu selgitab välja ekspertiis. Ekspertiisi ei teostata toodetel, mis on määrdunud, pole kasutatud sihtotstarbe päraselt või kliendi poolt hooldamata.

Müüja vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt:

 • esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest eeldatakse, et kauba mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub müüjal.
 • pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest tuleb tarbijal endal tõestada, et tegemist on tootmisveaga, mitte tarbija enda valest kasutamisest tingitud defektiga.

Garantii laieneb:

 • tootjapoolsete defektide/praagi ilmnemise korral. Garantiiperioodi jooksul vahetatakse kõik defektsed osad tasuta.
 • eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud eesmärgil koduses majapidamises (mitte tööstuslikul otstarbel).
 • toote sihtotstarbelisel kasutamisel vastavalt kasutusjuhendile.

Garantii ei laiene:

 • paigaldamis-, kasutusjuhendi rikkumisel.
 • kui tooted on remonditud mujal kui Studio Modernas – mitte pädeva isiku poolt, kui antud remont põhjustas toote riknemist
 • kui toote algset konstruktsiooni on omavoliliselt muudetud
 • kahjule või veale, mille on põhjustanud välistingimused (tulekahju, äike jms)
 • toote kasutamisel tööstuslikul otstarbel või selleks mitte ettenähtud eesmärgil
 • mehhaaniliste defektide puhul (kriimustused, praod jne)